Разгледайте снимките и гласувайте за лого като посочите номер в анкетата

Анкета

Гласувайте за логото, което ви харесва, като посочите номер от списъка

1 (4)
3%

2 (6)
4%

3 (1)
1%

4 (4)
3%

5 (4)
3%

6 (89)
59%

7 (4)
3%

8 (1)
1%

9 (0)
0%

10 (0)
0%

11 (5)
3%

12 (2)
1%

13 (6)
4%

14 (6)
4%

15 (3)
2%

16 (17)
11%

17 (0)
0%

Общ брой на гласовете: 152